Zakelijk


Curatie en re-integratie


Een verzuimende werknemer is duurder dan een werkende werknemer. Bij proactief handelen ligt de te behalen verzuimwinst beduidend hoger dan de kosten van een curatie/re-integratietraject.

Na aanmelding van de betreffende werknemer maken we een afspraak voor een intake van ongeveer een uur. Centraal daarin staat het ervaren van het verschil tussen het bewegen in efficiënte en inefficiënte ketens. Op grond van ervaring schatten we het aantal sessies dat nodig is om de prognose van pijnvrij functioneren te bereiken. Dat verwerken we in een offerte voor de werkgever en een intakeverslag dat we aan de werknemer overhandigen omdat het medische gegevens bevat. Als de werkgever de offerte goedkeurt, geldt deze als contract en start de interventie op korte termijn.

In de tweede week stellen we een re-integratieschema op en leggen dit ter goedkeuring voor aan de direct leidinggevende, eventueel in overleg met de bedrijfsarts. Curatie en re-integratie liggen in elkaars verlengde bij ChainSpotters trajecten. We streven er dan ook naar om de re-integratie met de laatste sessie af te ronden.