Professionals


Deskundigheidsbevordering voor:

Casemanagers


Waarom?

Van een casemanager verwacht men in de verzuimreductie een optimaal resultaat tegen lage kosten. Als het inschakelen van externe ondersteuning te duur wordt, kun je na deze cursus een aantal interventies zelf uitvoeren.

Competentie

Je kunt adviseren bij het inrichten van een werkplek die vrij is van bewegingsdwang.

Inhoud

Vermijden en oplossen van fysieke problemen
Concepten van bewegingsketens en bewegingsdwang
Keten van oorzaak en gevolg bij het ontstaan van disfuncties
Ervaren van bewegen in efficiënte ketens
Vaardigheden om bewegingsketens te laten ervaren
Onderhandelen over voorwaarden voor een goede werkplek
Competent reageren op hulpvragen van werkgever of werknemer.

Literatuur

Handouts.

Duur

Twee dagen van twee dagdelen à drie uur.

Kosten

Regionaal met open inschrijving € 295 per deelnemer exclusief 21% BTW, maximaal tien deelnemers per groep

Docent

Riet Arentsen of Jelle Kapitein